Politika Privatnosti

Poslednji put ažurirano: Avgust 28, 2020

Ova politika privatnosti opisuje Naše smernice i postupke prikupljanja, upotrebe i otkrivanja Vaših podataka kada koristite Uslugu i govori Vam o svojim pravima privatnost i o tome kako Vas zakon štiti.

Vaše lične podatke koristimo za pružanje i poboljšanje usluge. Korišćenjem usluge pristajete na prikupljanje i upotrebu informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Reči kojih je početno slovo napisano velikim slovima imaju značenja definisana u sledećim uslovima.

Sledeće definicije imaju isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

Za potrebe ove politike privatnosti:

 • Vi znači pojedinac koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompanija ili drugo pravno lice u ime koga takvo lice pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.
 • Kompanija (koji se nazivaju “Kompanija”, “Mi”, “Naš” or “Naše” u ovom sporazumu) se odnosi na Damar Confit, Kralja Milutina 37, 11000 Beograd.
 • Veb stranica odnosi se na Damar Tartufi, pristup sa https://damartartufi.com/
 • Usluga odnosi se na veb stranicu
 • Zemlja odnosi se na: Srbiju
 • Davalac usluga znači svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na kompanije trećih lica ili pojedince zaposlene u Kompaniji radi olakšavanja usluge, pružanje usluge u ime kompanije, pružanje usluga u vezi sa uslugom ili za pomoć Kompaniji u analizi kako se usluga koristi.
 • Nezavisni servis za društvene medije odnosi se na bilo koju veb stranicu ili bilo koju stranicu društvene mreže putem koje se korisnik može prijaviti ili otvoriti nalog za upotrebu usluge.
 • Lični podaci je svaka informacija koja se odnosi na određenog ili identifikovanog pojedinca.
 • Kolačići su male datoteke koje se na Vašem računaru, mobilnom uređaju ili bilo kom drugom uređaju smeštaju na veb lokaciju, a sadrže detalje istorije pregledavanja na toj veb lokaciji između mnogih upotreba.
 • Uređaj označava bilo koji uređaj koji može pristupiti Usluzi, poput računara, mobilnog telefona ili digitalnog tableta.
 • Podaci o upotrebi odnosi se na podatke prikupljene automatski, bilo generisane korišćenjem Usluge ili iz same servisne infrastrukture (na primer, trajanje posete stranici).

Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

Lični podaci

Tokom korišćenja naše usluge, možemo od Vas tražiti da nam date određene lične informacije koje se mogu koristiti za kontakt ili identifikaciju. Podaci koji mogu lično da identifikuju mogu da uključuju, ali nisu ograničeni na:

 • Email adresu
 • Ime i Prezime
 • Broj telefona
 • Adresa, država, pokrajina, poštanski broj, grad
 • Podaci o upotrebi

Podaci o upotrebi

Podaci o upotrebi prikupljaju se automatski kada koristite Uslugu.

Podaci o upotrebi mogu sadržavati informacije kao što su Internet protokol adrese Vašeg uređaja (npr. IP adresa), vrsta pregledača, verzija pregledača, stranice naše usluge koje posećujete, vreme i datum posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni uređaj identifikatore i ostale dijagnostičke podatke.

Kada pristupite usluzi putem ili preko mobilnog uređaja, možemo automatski prikupiti određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na vrstu mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID Vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, Vaš mobilni uređaj operativni sistem, tip pretraživača mobilnog interneta koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe možemo prikupljati informacije koje vaš pregledač šalje kad god posetite našu uslugu ili kada joj pristupite putem mobilnog uređaja.

Tehnologije praćenja i kolačići

Koristimo Kolačiće i slične tehnologije praćenja za praćenje aktivnosti na našoj stranici i skladištenje određenih informacija. Korišćene tehnologije praćenja poboljšavamo naše usluge.

Možete da naložite Vašem pregledaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatate kolačiće, možda nećete moći da koristite neke delove naše Usluge.

Kolačići mogu biti „Trajni“ ili „Sesijski“ kolačići. Stalni kolačići ostaju na Vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada se prebacite na mrežu, dok se sesijski kolačići brišu čim zatvorite veb pregledač.

Koristimo i sesijske i trajne kolačiće u svrhe navedene u nastavku:

 • Neophodni / osnovni kolačići

  Tip: sesijski kolačići

  Upravlja: ​​Mi

  Svrha: Ovi Kolačići su neophodni da bi Vam pružili usluge dostupne putem veb lokacije i da biste mogli da koristite neke od njegovih funkcija. Pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavaju lažnu upotrebu korisničkih naloga. Bez ovih kolačića ne mogu se pružati usluge koje ste tražili i mi ih koristimo samo da bismo Vam pružili te usluge.

 • Politika kolačića / prihvatanje obaveštenja Kolačići

  Tip: Trajni kolačići

  Upravlja: ​​Mi

  Svrha: Ovi Kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na veb stranici.

Korišćenje ličnih podataka

Kompanija može koristiti lične podatke u sledeće svrhe:

 • Da bismo pružili i održavali našu Uslugu, uključujući praćenje korišćenja naše usluge.
 • Za izvršenje ugovora: razvoj, usaglašenost i preduzimanje ugovora o kupovini proizvoda, predmeta ili usluga koje ste kupili ili bilo kog drugog ugovora sa nama putem Usluge.
 • Da Vas kontaktiramo: Da Vas kontaktiramo e-poštom, telefonskim pozivima, SMS-om ili drugim ekvivalentnim oblicima elektronske komunikacije, informativnom komunikacijom koja se odnosi na funkcionalnosti, proizvode ili ugovorene usluge, uključujući bezbednosne ispravke, kada je to potrebno ili razumno za njihovo sprovođenje.
 • Da Vam pružimo vesti, specijalne ponude i opštim informacijama o ostalim proizvodima, uslugama i događajima koje nudimo slične onima koje ste kupili ili pitali, osim ako niste odlučili da takve informacije odbijete
 • Da bi smo upravljali Vašim zahtevima: Da pristupamo Vašim zahtevima i upravljamo njima

Vaše lične podatke možemo deliti u sledećim situacijama:

 • Sa dobavljačima usluga: Možemo deliti Vaše lične podatke sa dobavljačima usluga da bismo nadgledali i analizirali upotrebu naše usluge, kako bismo Vas kontaktirali.
 • Sa pridruženim partnerima: Vaše podatke možemo deliti sa našim podružnicama. U tom slučaju ćemo od tih partnera morati da poštuju ovu Politiku privatnosti. Povezana preduzeća uključuju našu matičnu kompaniju i bilo koja druga zavisna preduzeća, partnere u zajedničkom ulaganju ili druge kompanije koje Mi kontrolišemo ili su pod zajedničkom kontrolom sa nama.
 • Sa poslovnim partnerima: Vaše podatke možemo deliti sa našim poslovnim partnerima kako bismo Vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.

Zadržavanje ličnih podataka

Kompanija će zadržati Vaše lične podatke samo onoliko koliko je potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržaćemo i koristićemo Vaše lične podatke u onoj meri u kojoj je potrebno da se pridržavamo naših zakonskih obaveza (na primer, ako moramo da zadržimo Vaše podatke u skladu sa važećim zakonima), rešavamo sporove i sprovodimo naše pravne sporazume i politike.

Kompanija će takođe zadržati podatke o upotrebi za potrebe interne analize. Podaci o upotrebi se uglavnom zadržavaju kraći vremenski period, osim kada se ti podaci koriste za jačanje bezbednosti ili za poboljšanje funkcionalnosti naše usluge ili smo zakonski dužni da ove podatke zadržavamo duže vreme.

Prenos ličnih podataka

Vaše informacije, uključujući lične podatke, obrađuju se u operativnim kancelarijama kompanije i na bilo kojim drugim mestima u kojima se nalaze strane koje su uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu prenijeti i zadržati na računarima koji se nalaze izvan vaše države, pokrajine, zemlje ili druge državne nadležnosti u kojima se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih iz Vaše nadležnosti.

Vaša saglasnost u ovu Politiku privatnosti praćena vašim podnošenjem takvih informacija predstavlja vaš pristanak na ovaj prenos.

Kompanija će preduzeti sve neophodne korake kako bi osigurala da se Vaši podaci tretiraju na siguran način i u skladu sa ovim Pravilima o privatnosti i da se prenos ličnih podataka neće izvršiti u neku organizaciju ili zemlju, osim ako nema adekvatne kontrole, uključujući bezbednost Vaši podaci i drugi lični podaci.

Otkrivanje vaših ličnih podataka

Poslovne transakcije

Sprovođenje zakona

Pod određenim okolnostima, od Kompanije se može tražiti da obelodani Vaše lične podatke ako je to potrebno zakonom ili kao odgovor na validne zahteve državnih organa (npr. Suda ili vladine agencije).

Ostali zakonski uslovi

Kompanija može otkriti Vaše lične podatke u dobroj nameri da je takva radnja neophodna za:

 • Izvršiti zakonsku obavezu
 • Zaštitite i branite prava ili imovinu Kompanije
 • Sprečite ili istražite moguće prekršaje u vezi sa Uslugom
 • Zaštitite ličnu sigurnost korisnika Usluge ili javnosti
 • Zaštitite se od pravne odgovornosti

Sigurnost ličnih podataka

Sigurnost Vaših ličnih podataka za nas je važna, ali imajte na umu da nijedan način prenosa putem Interneta ili način elektronskog skladištenja nisu 100% sigurni. Iako se trudimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.

Privatnost dece

Naša služba se ne obraća nikome mlađem od 13 godina. Svesno ne prikupljamo lične podatke od osoba mlađih od 13 godina. Ako ste roditelj ili staralac i svesni ste da vam je vaše dete pružilo lične podatke, molimo Vas Kontaktirajte nas. Ako saznamo da smo prikupljali lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina bez verifikacije roditeljskog pristanka, preduzimaćemo korake za uklanjanje tih podataka sa naših servera.

Linkovi na druge veb stranice

Naša usluga može sadržati veze do drugih veb lokacija kojima mi ne upravljamo. Ako kliknete na vezu treće strane, bićete usmereni na lokaciju te treće strane. Preporučujemo vam da pregledate Politiku privatnosti svake stranice koju posetite.

Mi nemamo kontrolu nad i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili prakse bilo kojih trećih strana ili usluga.

Izmene u ovoj politici privatnosti

S vremena na vreme možemo da ažuriramo svoju Politiku privatnosti. Obaveštavaćemo Vas o svim promenama tako što ćemo na ovoj stranici objaviti novu Politiku privatnosti.

Savetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti radi bilo kakvih promena. Izmene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj politici privatnosti, možete nas kontaktirati:

 • Na email: contact@damartartufi.com